Earth Talk - Het bos als duurzame superheld

Meld je hier aan!

Earth Talk - Het bos als duurzame superheld
Donderdag 19 september 15:00 - 18:00
Columbus earth center Kerkrade
Gratis deelname

Er is nog hoop. Herstel van de bossen op aarde kan de hoeveelheid broeikasgassen terugbrengen tot het niveau van bijna een eeuw geleden. Het VN-klimaatpanel IPCC wees afgelopen najaar al op de noodzaak van zeker één miljard hectare aan extra bos. Uit onderzoek van een Zwitsers team blijkt dat doel haalbaar. Er is plek genoeg, zowel in Europa als elders in de wereld. 

Ook Limburg erkent het belang van bos. Het nieuwe college wil binnen twee collegeperiodes één miljoen extra bomen aanplanten. De grote vraag is: hoe gaan we dat doen?

In deze Earth Talk schetst Ignace Schops zijn visie op natuurbehoud. Schops is een Vlaams natuur- en milieubeschermer en één van de initiatiefnemers van het Nationaal Park Hoge Kempen. Natuur kan winstgevend zijn, zegt Schops, en met Nationaal Park Hoge Kempen bewijst hij die stelling. Vervolgens is het podium aan initiatieven uit de provincie en Euregio. Van voedselbossen, verticale regenwouden tot tiny forests. Uiteindelijk gaan we samen aan de slag met een 10-puntenplan voor Limburg. 

Programma
15.00 uur: Inloop
15.30 uur: Earth Talk Ignace Schops
16.00 uur: Pitches initiatieven
16.45 uur: Opstellen 10-puntenplan 
17.30 uur: Netwerkborrel

Geef aub hier de naam en e-mail adres van de introducé(s) op.